Horasan Turizm

Etik Kurallar Politikamız

AMAÇ

Şirket itibarının korunması ve marka değerinin korunarak yükseltilmesi amacıyla oluşturulan Etik Kuralları, şirketimizin taraf olduğu tüm paydaşlar ile ilişkilerimizi düzenlemek ve onlara karşı olan davranış standardımızı belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Burada belirtilen kurallar, yaşanabilecek tüm durumları içermemektedir. Bu prosedürde bahsedilen kurallar bir rehber niteliğinde olup tüm çalışanlarımızın davranışları için bir çerçeve belirtmektedir.

KAPSAM

Tüm çalışanlarımız, bu dokümanda belirtilen kurallara uymakla yükümlüdürler.

 

SORUMLULUKLAR

Çalışanlarımız işlerini gerçekleştirirken aldıkları kararlar ve sergiledikleri davranışlar ile kurum imajını etkilemektedirler ve 3. şahıslar gözünde şirketimizi temsil etmektedirler. Bu noktadan hareketle, şirketimizin itibarının korunması konusunda tüm çalışanlarımızın sorumluluğu bulunmaktadır.

Davranışların kurallara uygun olup olmadığı ile ilgili çalışanın bir tereddüdü oluştuğunda önce bir üst amire, gerekli durumlarda ise Firma yetkilisine bilgi verme sorumluluğu bulunmaktadır. Etik Kurallar’a uyumda bir ihlal söz konusu olduğunda gereken önlemler alınacak, firma yetkilileri ön değerlendirmesi sonrasında durum gizlilik prensibi gözetilerek konu ilgili birimlere ve sonrasında gerekli işlemler yapılacaktır.

 

ETİK KURALLARA UYUM

İnsan haklarına saygı gösterir, bu konudaki tüm ulusal ve uluslararası yasalara uygun hareket ederiz. Şirketimizin etik kurallarına uygun olarak hareket ederiz. Şirketimizin performansı, saygınlığı ve itibarında sorumluluğumuz olduğunu bilerek davranırız.

 

YASALARA UYUM

Şirket işleyiş ve prosedürlerimizin ulusal ve uluslararası yasalara uygun olmasını sağlarız; tüm çalışanlarımızın da yasalara uygun şekilde hareket etmesini bekleriz. Tüm çalışanlarımızın, görevleri gereği tabi oldukları yasa ve yönetmelikleri takip etmesini, işlerini bu yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmesini bekleriz.

 

ÇALIŞANLARIMIZ İLE İLİŞKİLER

Tüm çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli şekilde çalışabilecekleri koşulları ve ortamı sağlarız. Çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığı yapmayız. Tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlarız. İşe alım sürecinden itibaren tüm çalışanlarımıza adil yaklaşır, işin gerektirdiği niteliklere

uygunluk ilkesi çerçevesinde hareket ederiz. Çalışanlarımızın niteliklerinin ve yetkinliklerinin artırılması için onlarla birlikte hareket eder, onlara destek oluruz

Çalışanlarımızın kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı gösterir, bu konudaki tüm yasalara uygun davranırız. Hiçbir şekilde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçi çalıştırmayız. Tüm çalışanlarımızın birbirine saygılı davranmasını bekler; işyerinde herhangi bir şekilde taciz, rahatsız etme, tartışma, tehdit, hakaret, hırsızlık, suistimal, görevi kötüye kullanma, haksız menfaat sağlama, iş uyumunu bozma gibi davranışları kabul etmeyiz.

 

MÜŞTERİLERİMİZ İLE İLİŞKİLER

Tüm iletişimlerimizde müşteri memnuniyeti ilkesi ile hareket ederiz. Müşterilerimize karşı her zaman dürüst davranırız, uzun vadeli güven ortamını bozacak her türlü davranıştan kaçınırız. Müşterilerimizin haklarını korur; onların talep, itiraz ve beklentilerini dikkate alırız. Müşterilerimize her zaman en kaliteli en iyi hizmet standartları ile sunmaya çalışırız.

 

İŞ ORTAKLARIMIZ İLE İLİŞKİLER

Tedarikçisi ya da müşterisi olduğumuz tüm iş ortaklarımızla olan iş birlikteliklerimizde dürüstlük ve karşılıklı fayda ilkesine uygun hareket ederiz. İş ortaklarımızla gizlilik prensibi çerçevesinde çalışırız.

 

TOPLUM İLE İLİŞKİLER

Toplum sağlığını korumak amacıyla, sunduğumuz hizmette yakıt, yağ, araç temizlik ürünleri lastik v.b kaliteli ürünleri ve doğayla dost  maddeleri kullanırız. Sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek, içinde bulunduğumuz topluma katkı sağlayacak uygulamaları hayata geçiririz.

 

KAMU İLE İLİŞKİLER

Kamusal çıkarların korunması, sektörümüzdeki yasal düzenlemelerin geliştirilmesi gibi amaçlarla hükümetler, organizasyonlar ya da ticaret birlikleri ile iş birliği halinde çalışırız. Siyasi hiçbir faaliyete doğrudan ya da dolaylı katkı sağlamaz, siyasi partileri desteklemeyiz. Şirket kaynaklarını siyasi faaliyetlerde kullanmaz, siyasi faaliyetlere fon ayırmayız.

 

ÇEVRE İLE İLİŞKİLER

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde hareket ederiz. Yatırımlarımızın ve faaliyetlerimizin uzun vadeli etkilerini göz önünde bulundurur, proaktif şekilde önlem alırız. Çevrenin, doğanın ve hayvan sağlığının korunmasına dikkat ederiz.

 

İŞ DÜRÜSTLÜĞÜ

Tüm faaliyetlerimizi doğruluk ve dürüstlükle yürütürüz. Olası kazancının büyüklüğü ne olursa olsun, rüşvet almayız ve vermeyiz. Tüm finansal kayıtlarımızı, gerçeği anlık olarak yansıtacak şekilde tutarız.

 

ŞİRKET VARLIKLARININ KORUNMASI

Şirketin her türlü fikri mülkiyet hakkının korunması konusunda hassasiyet gösteririz. Ticari açıdan önem arz eden her türlü bilgi, deneyim ve uygulamayı şirket içinde koruruz. Ürünlerimizin ve mağazalarımızın zarar görmeyeceği şekilde çalışır, uygulamalarımızı sürekli iyileştiririz. Şirkete ait olan tüm makine, ekipman, bilgisayar vb. varlıkları korur ve özenle kullanırız.

 

MUHASEBE DEFTERLERİNİN VE KAYITLARIN TUTULMASI

Şirketin tüm muhasebe kayıtlarını ve defterlerini zamanında, eksiksiz ve düzenli olarak tutarız. Şirketin mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirir ve kayıt altına alırız.

 

BELGELERİN SAKLANMASI

Yasal gereklilikler ve şirket arşivi açısından değer taşıyan tüm belgeleri yasanın gerektirdiği uygun koşullarda saklarız. Defter ve kayıtlarımızı, benimsediğimiz muhasebe ilkeleri ve prosedürleri doğrultusunda saklarız.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Hizmet verdiğimiz öğrenci veya firma servis taşımacılığında  ilgili bilgilerin  gizliliğine önem veririz; bu bilgilerin şirket dışına çıkmaması için gerekli her türlü önlemi alırız. İş gereği öğrendiğimiz bilgilerin ve edindiğimiz belgelerin korunmasına dikkat eder, Kişisel Verileri Korunma Kanunu çerçevesinde gerekli önlemleri alırız.

 

ŞİRKET BİLGİSAYARLARININ VE İNTERNETİN KULLANIMI

Şirket içinde kullanılan bilgisayarların ve şirket mail adreslerinden ürettiğimiz e-postaların şirketin malı olduğunu kabul ederiz. Gerek e-posta gerek internet ortamında paylaştığımız / eriştiğimiz her türlü bilgi, belge, yazışma, materyal ve verinin sorumluluğunu alırız. Şirketin sunduğu bu kaynakları kötü niyetle, yasadışı bir şekilde, hakaret ve onur kırıcı mesajlar içerecek şekilde kullanmayız.

 

ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Faaliyetlerimizde şirket çıkarlarını, kişisel çıkarlarımızın önünde tutarız. Çıkar çatışmasına sebep olabilecek şahsi ve ailesel menfaate hitap eden hiçbir hediyeyi kabul etmeyiz. Görevimiz sırasında edindiğimiz bilgileri, ailemiz, yakınlarımız ya da ilişkide bulunduğumuz kişilerle paylaşmayız. Şirketimiz dışında bir başka ticari faaliyette bulunmaz, böyle algılanabilecek bir durum olduğunda derhal yöneticilerimiz ile paylaşırız.

 

ADİL REKABET

Faaliyet alanımız içinde adil rekabet koşullarına uygun hareket ederiz. Herhangi bir rakibimizle tekel oluşturacak şekilde ortak hareket etmez, piyasada hâkim durum yaratabilecek veya fiyatlama politikalarını etkileyebilecek davranışlarda bulunmayız.

 

ETİK KURALLARIN İHLALİ

Bu sunumumuzda örneklenen durumların ihlali ya da ihlal şüphesi olduğunda, çalışanların, durumu varsa kanıtları ile birlikte, info@horasanturizm adresinden veya 0850 346 31 41 nolu sms WhatsApp hattımız üzerinden bildirmesi gerekmektedir. Yapılan bildirimler gizli tutulacak ve bildirimde bulunan çalışanlar ifşa edilmeyecektir. Kötü niyetle veya iftira niteliğinde yapılan bildirimlerin tespit edilmesi halinde, gerekli işlemler başlatılacaktır.

İnsan’a bakış açımız

İnsan en önemli sermayemiz, hizmet anlayışımız ise çalışanlarımızın temel felsefesidir.

HORASAN TURİZM  çalışanları, hizmet anlayışlarıyla ayrı ayrı değer taşır ve kendini sürekli geliştirerek kaliteli hizmet için hazırlanırlar.

Keyifli ve eğlenceli çalışma ortamında misafirlerimizle temas kuran 1000’e yakın şoför, hostes ve taşeron çalışanımız ile büyük bir aile olmanın gururunu taşırız.

 

FİRMAMIZ /BİZLER HAKKINDA

 • Hizmetimizde  kaliteden asla ödün vermeyiz.
 • Misyonumuz, müşterilerimize eşsiz seyehat hizmeti sunmak ve  çatımız altında güzel ve anlamlı deneyimler yaşamalarını sağlamaktır.
 • Hizmet  süreçlerimizde gizlimiz saklımız yoktur.
 • Tercihimiz, hizmette  de doğallık ve samimiyettir.
 • Kalitemizi müşterilerimiz de bilsin isteriz ve onları bu konuda bilgilendirmekten mutluluk duyarız.
 • Geleneksel türk misafirperverliğinin daimi temsilcisi olarak aracımızdan içeri adım atan herkesi misafirimiz olarak görürüz .
 • İçten gelen samimi bir gülümsemenin, misafirlerimizi karşılamanın ilk adımı olduğunu biliriz,
 • Güler yüzümüzü kimseden sakınmaz, herkesle paylaşırız.
 • Her hizmetimizde emek, özen, heyecan ve ustalık olduğunu aklımızdan çıkarmayız.
 • Her an güçlü bir ekip ruhuyla hareket ederiz.
 • Anlama ve dinleme hevesimizi asla kaybetmeyiz.
 • Müşterilerimizi can kulağıyla dinleriz.
 • İhtiyaç ve taleplerini doğru anlayıp, beklentilerinin de ötesini sunmaya gayret ederiz.
 • Pozitif enerjinin bulaşıcı olduğuna, hem kişiden kişiye hem de ortama yayıldığına inanırız
 • Müşterilerimize her zaman pozitif enerjiyle yaklaşır, tutkuyla hizmet veririz.
 • En yoğun tempoda bile, dinamik bir ekip çalışması sergileriz.
 • Birbirimizle uyum içinde çalışarak müşteri memnuniyetini ön planda tutarız.
 • Zevkle çalışırken daha iyisini yaratabilmek için, sıkı ve titiz çalışmaya, kendimizi sürekli geliştirmeye inanırız.
 • Merakımızı ve öğrenme isteğimizi her zaman canlı tutarız.
 • Özgün iş yapış biçimimizle rakiplerimizden farklılaşırız.
 • Ekip başarılarından güç, ilham ve keyif alırız.
 • Daha büyük başarılara ulaşmak için birlikte özveriyle çalışırız.
 • Müşterilerimizin araçlarımızdan güler yüzle ayrılması, işimizi doğru yaptığımızın göstergesidir.
 • Tüm kararlarımızda müşterilerimizi ön planda tutarız. Bu ana ilke, kararlarımızın tutarlı ve etkili olmasını sağlar.
 • İletişimde kolay anlaşılan ve güven veren bir dil kullanırız.
 • Her türlü konuyu gecikmeden çözmeye çalışırız.
 • İlişkilerimizde iyi niyet gösterir, sevgi-saygı çerçevesinde iletişim kurmaktan ve empati yapmaktan vazgeçmeyiz.
 • Araçlarımızda seyehat esnasında hayatı kolaylaştıran teknolojiler ile misafirlerimize kişiselleştirilmiş deneyimler yaşatırken, sektöre öncülük ederiz.
 • Her yaş müşterimiz bulunmakta, anaokulu ilkokul ortaokul lise üniversite özel vip/lüks araçlarımızın yanı sıra personel servis taşımacılığı yapıp sizlere hizmet etmekten gurur duyarız.