Kalite

Belgelerimiz

HORASAN TURİZM; müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tam ve hızlı bir şekilde karşılayacak. Ürün kalitesinin ve kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla: Kalite politikasını ve hedeflerini belirleyip tüm personeline benimsetmiştir. Kaliteyi etkileyen tüm personelin görev, yetki ve sorumluluklarını benimsemiş, organizasyon şemasını oluşturmuş ve bu yapı içerisinde karşılıklı ilişkileri tespit etmiştir.